Main menu

Metody pracy

Wspieramy indywidualizm

W prywatnym żłobku Maya w Poznaniu troskliwie dbamy o rozwój każdego malucha z osobna! Zdajemy sobie sprawę, jak wiele czasu i uwagi należy poświęcić na wspieranie indywidualnych zainteresowań i predyspozycji Twojego dziecka – w naszych małych grupach to możliwe.

Podczas opieki oraz prowadzenia zajęć rekreacyjnych i edukacyjnych wspieramy się sprawdzonymi i rozwojowymi metodami pedagogicznymi. Najchętniej odwołujemy się do przedstawionych poniżej.

Metoda Marii Montessori

Pedagogika Marii Montessori zakłada przede wszystkim proste stwierdzenie, że każde dziecko jest zupełnie inne, dlatego powinno się stworzyć mu indywidualne warunki rozwoju, które odpowiadać będą jego predyspozycjom, kompetencjom i możliwościom. Dzięki temu maluch będzie mógł uczyć się świata samodzielnie i efektywnie!

Podejście Marii Montessori to całkowicie prekursorska metoda pedagogiczna – opiera się na ideach tolerancji i bezinteresownej miłości, które stawiają dziecko w centrum uwagi opiekuna. Każdego dnia wdrażamy ją w naszym niepublicznym żłobku w Poznaniu – skupiamy się na tym, co interesuje malucha, staramy się pobudzić jego ciekawość i kreatywność oraz pomagamy mu samodzielnie osiągać sukcesy!

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda ta koncentruje się na wspomaganiu rozwoju malucha poprzez odpowiednio dostosowaną do potrzeb i wieku dziecka aktywność ruchową. Jej twórczyni Weronika Sherborne dobrała system ćwiczeń do naturalnych potrzeb organizmu dziecka, które najczęściej zaspokajane są podczas bliskiego kontaktu z rodzicami i zabawy z nimi.

Metoda ta dzięki naturalności i prostocie daje znakomite efekty w rozwijaniu świadomości własnego ciała, świadomości przestrzennej oraz umiejętności kontaktowania się z innymi ludźmi. Dziecko poznaje w taki sposób otaczającą je rzeczywistość, uczy się współpracy, a także buduje w sobie zaufanie do samego siebie oraz do kolegów i koleżanek.

METODA umuzykalniająca E. E. Gordona

Dzięki zajęciom umuzykalniającym prowadzonym metodą Gordona poprawiamy płynność poruszania się, płynność mówienia, dykcję, a także umiejętność koncentracji, która wspomaga rozwój intelektualny dziecka. Maluch zaczyna rozumieć ideę muzyki, zdobywa poczucie rytmu oraz uczy się samodzielnie tworzyć muzykę za pomocą własnego głosu, co korzystnie wpływa na jego kreatywność. Zajęcia umuzykalniające prowadzimy w formie śpiewanek i rytmiczanek, które dzieci stopniowo uczą się wykonywać w ruchu.